Hyvä maidontuottaja!

Vastaa kyselyyn umpilehmien kivennäisruokinnasta

Kysely liittyy tekemääni opinnäytetyöhön umpilehmien kivennäisruokinnasta. Kyselyn tavoitteena on selvittää umpilehmien kivennäisruokinnan käytänteitä ja tuottajien näkemyksiä aiheesta. Kyselyyn voi vastata anonyymisti ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamiseen menee aikaa muutama minuutti.

 https://urly.fi/1nlw

Kiitos vastauksestasi!

Agrologiopiskelija Jonna Koskinen

Hankkeen toteuttajat

toteuttajat

Hankkeen rahoittajat ja sponsorit

rahoittajat